openapi@ocb.com.vn
OCB – Open API Challenge 2020 :: Đăng kí & nộp bài thi dự thi
ĐĂNG KÍ &
NỘP BÀI DỰ THI
Tên nhóm dự thi(*)
Số lượng thành viên nhóm: Tối đa từ 02-05 người(*)
Email liên hệ(*)
Số điện thoại liên hệ(*)
Sản phẩm dự thi(*)
Vui lòng tham khảo danh sách API của OCB tại đây
Nộp bài dự thi(*)
UPLOAD FILE (Định dạng PDF)
File bao gồm bài dự thi và giới thiệu về nhóm dự thi
Câu hỏi dành cho ban tổ chức
Vui lòng trả lời câu hỏi: 3 + 5 =
  • (*) là những thông tin bắt buộc
  • BTC sẽ đóng cổng dự thi Vòng Sơ tuyển vào ngày 30/9/2020
Thông tin đang được gửi, vui lòng đợi giây lát...